Cenník ubytovania

Cenník služieb platný od 8.6.2015

Ubytovanie
 
J.c.
 
DPH 20%
 
SPOLU:
 
 
1.) do 2 dní
 
12,50 €
+ 0,50 €/deň (daň z ubytovania)
 
2,50 €
 
15,00 €
 
2.) od 2 do 14 dní

 
7,98 €
+ 0,50 €/deň (daň z ubytovania)
 
1,60 €

 
9,58 €

 
 
3.) nad 14 dní


 
6,30 €
+ 0,50 €/deň (daň z ubytovania)
príp. 5 € jednorazový správny poplatok
za prechodný pobyt
 
1,26 €


 
7,56 €


 
 
4.) pre zmluvné vzťahy
     s prenájmom


 
4,20 €
+ 0,34 €/deň (daň z ubytovania)
príp. 5 € jednorazový správny poplatok
za prechodný pobyt
 
0,84 €


 
5,04 €


 
 
5.) ubytovanie pre nezamestnaných
     zo zmluvných vzťahov

 
4,20 €
+ 0,34 €/deň (daň z ubytovania)
príp. 5 € jednorazový správny poplatok
za prechodný pobyt
 
0,84 €


 
5,04 €


 
 
6.) dňom začatia vykurovania
     priestorov ubytovne sa sadzba
     za ubytovanie zvyšuje

 
0,59 € 
0,12 € 
0,71 € 
 

SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

1. do 14 dní v hotovosti pri nástupe
2. dlhodobo ubytovaných vopred 1x za 15 dní v hotovosti PPD, príp. na faktúru PP
3. ubytovaných na základe „zmluvy o ubytovaní“ podľa zmluvných podmienok

Zodpovedná osoba:

Katarína Kružlíková
správca ubytovne