Cenník ubytovania

Cenník služieb platný od 01.01.2019

Ubytovanie
 
J.c.
 
DPH 10%
 
SPOLU:
 
 
1.) 1 deň
 
12,50 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
1,25 €
 
13,75 €
 
2.) od 2 do 14 dní

 
7,98 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,80 €

 
8,78 €

 
 
3.) nad 14 dní


 
6,30 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,63 €


 
6,93 €


 
 
4.) pre zmluvné vzťahy
     s prenájmom


 
5,80 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,58 €


 
6,38 €


 
 
5.) dňom začatia vykurovania
     priestorov ubytovne sa sadzba
     za ubytovanie zvyšuje

 
0,59 € 
0,12 € 
0,71 € 
 

SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

1. do 14 dní v hotovosti pri nástupe
2. dlhodobo ubytovaných vopred 1x za 15 dní v hotovosti PPD, príp. na faktúru PP
3. ubytovaných na základe „zmluvy o ubytovaní“ podľa zmluvných podmienok

Zodpovedná osoba:

Katarína Kružlíková
správca ubytovne