Predstavenie spoločnosti

KOLAN spol. s r.o. ako prvý výrobca okiendverí, presklených stien a zimných záhrad z plastových profilov zo systému GEALAN na Slovensku , od svojho vzniku v januári 1994, rozšíril svoje výrobné priestory a zvýšil niekoľkonásobne stav svojich pracovníkov. Tieto skutočnosti si vyžiadala situácia vzniknutá z dôvodu rýchleho nábehu spoločnosti na trh a sústavného zvyšovania odbytu svojich výrobkov, plastových okiendverí, presklených stien a zimných záhrad, za účelom pokrytia dopytu. Tento trend pretrváva a jeho podstatou sú vysoká kvalita výrobkov za prijateľné ceny a zabezpečovanie operatívneho záručného i pozáručného servisu. Jednoducho povedané kvalita bez kompromisov.

Kvalita výrobkov bola overená štátnou skúšobňou a potvrdená vydaním certifikátu.

Management spoločnosti tvorí mladý ambiciózny kolektív. Na plnení výrobných úloh sa podielajú vysokokvalifikovaní pracovníci, ktorí získli doklad o svojej odbornosti priamo u výrobcu plastových profilov GEALAN v Spolkovej republike Nemecko. Preto Váš záujem o naše výrobky v rámci osobných konzultácií bude doplnený odborným poradenstvom tými najlepšími odborníkmi. 

Konkurenčný boj v budúcnosti nebude závisieť od ceny ale od kvality, rôznorodosti, informácií a servisu - predovšetkým ale od inovatívnych produktov, ktoré majú skutočné prednosti pred konkurenciou. To všetko vieme našim partnerom ponúknuť už dnes."

V apríli roku 2000 vstúpil KOLAN spol. s r.o. do nového milénia získaním certifikátu kvality STN EN ISO 9002, ktorý bol slávnostne odovzdaný generálnou riaditeľkou LIGNOTESTING a.s. Bratislava na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO 2000 v Bratislave. Túto skutočnosť si vyžiadalo neustále zvyšovanie nárokov zákazníka a zosilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti voči ostatným výrobcom okenných systémov. Celý proces prechodu na systém kvality si vyžiadal veľké množstvo zmien vnútropodnikových postupov riadenia procesu výroby a noriem z oblasti zavádzania systému kvality. Vybudovaný systém kvality je schopný akceptovať náročné požiadavky zákazníka. 

Vedenie spoločnosti KOLAN vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite výrobkov a služieb od všetkých svojich pracovníkov. Preto ústredné motto spoločnosti znie:
"KVALITA je najvyššou prioritou."

Veríme, že sme Vás presvedčili pri Vašom rozhodovaní a pridáte sa k stovkám našich spokojných zákazníkov doma i v zahraničí. Vaša spokojnosť bude našou najlepšou reklamou.