Cenník ubytovania

Cenník služieb platný od 20.04.2022Ubytovanie
 
J.c.
 
DPH 10%
 
SPOLU:
 
 
1.) 1 deň
 
13,78 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
1,37 €
 
15,15 €
 
2.) od 2 do 14 dní

 
9,26 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,92 €

 
10,18 €

 
 
3.) nad 14 dní


 
7,58 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,75 €


 
8,33 €


 
 
4.) pre zmluvné vzťahy
     s prenájmom


 
7,08 €
+ 1 €/deň (daň z ubytovania)
 
0,70 €


 
7,78 €


 
 


 
 
 
 
 

SPÔSOB PLATBY ZA UBYTOVANIE

1. do 14 dní v hotovosti pri nástupe
2. dlhodobo ubytovaných vopred 1x za 15 dní v hotovosti PPD, príp. na faktúru PP
3. ubytovaných na základe „zmluvy o ubytovaní“ podľa zmluvných podmienok

Zodpovedná osoba:

Katarína Kružlíková
správca ubytovne