Pri výbere nových okien alebo dverí okrem estetických hľadísk hrajú dôležitú rolu taktiež funkčné aspekty. Tu sú zhrnuté niektoré informácie, ktoré by vám mohli pomôcť pri rozhodovaní tak, aby boli optimálne splnené vaše požiadavky.

Od základnej rozvahy ohľadne voľby nejvhodnejšieho materiálu rámov cez náklady na kúrenie, rovnako ako otázky útlumu hlučnosti až konečne po problematiku bezpečnosti a istoty môžete nájsť v následujících stránkách potrebné informácie. Výberové kritéria pre voľbu okien
Nech sa už jedná o novostavbu, renováciu alebo sanáciu - voľba vhodných okien hraje pri projektovaní objekov dôležitú rolu. Voľba je závislá na požaadavkách na optické, technické alebo funkčné aspekty. Čo z toho je prioritné?

Trh s okennými profilmy je vyznačený tromi hlavnými materiálmi: PVC, drevo a hliník.
Aký materiál sa použije závisí na rade faktorov ako je typ budovy, osobný vkus a nakoniec i cena. Ale taktiež aj otázky ako zaťaženie životného prostredia, použitie a likvidácia produktu hrajú dôležitú rolu. Najvýznamnejším materiálom na výrobu okien je na trhu PVC. V Európe vzrástol podiel plastových okenných konštrukcií v posledných desiatich rokoch z 24 na 38%. 
 

Šetrenie tepelnou energiou
V posledných rokoch stúpajú požiadavky všeobecne na úspory energií a samozrejme i u okien. Ukazuje sa že veľký podiel strát energií u budov ide na vrub okien. U niektorých typov budov-panelákov môžu tieto straty tepla okien činiť až 40-50% celkových strát. Tento fakt sa stal výzvou pre konštruktérov okenných systémov a ich snaha vyústila do dnešných viackomorových systémov s prehĺbenou stavebnou hĺbkou. Tepelno izolačné valstnosti stavebných materiálov sa hodnotia pomocou tzv. koeficientu priestupnosti tepla U. V prípade okien se jedná o Uw. Slovenská norma pre tento koeficient uvádza, že musí byť nižšia ako 1,8 W/m2K. Vďaka komorovému riešeniu profilov a ich celkovej konštrukcií je možné túto požiadavku nielen splniť ale i výrazne prekročiť. Samozrejmou podmienkou je však aj použitie primeraného zasklenia. Dnes je už štandardom používat sklo s koeficientom 1,4 - 1,1 W/m2K.

Funkcie, ktoré musí okno od doby svojho vzniku spĺňať, sú veľmi rôznorodé: osvetlenie, vetranie, výhľad, útlm hlučnosti a minimalizácia strát tepla, niekedy je to aj požiadavka na odclonenie a.i. Pritom okná a dvere hrajú dôležitú úlohu taktiež v architektonickom ztvárnení budovy a členenia fasády. Pričom môžu dať objektu úplne individuálny akcent.
 

Správne vetrať
Zabránenie vzniku pliesní
Kondenzácia vlhkosti v obytných miestnostiach bol pojem v minulosti neznámy. Pred prvou ropnou krízou, ktorá si vynútila vznik prvých predpisov na ochranu tepla sa doslava vyháňalo teplo oknami von. Pôvodné okná kládly prúdeniu vzduchu minimálny odpor. Všetci si dobre spomíname na staré "panelákové okná" ktoré v lete tak dobre vetrali, záclony sa príjemne vlnily v letnom vánku, ale v zimě sme nevedeli čím okná obložit, aby sme udržali aspoň trochu tepla v domácnosti. Za tohoto stáleho prúdenia vzduchu se vlhkosť v byte naozaj neudržala. S príchodom okien modernej konštrukcie nastal koniec "prievanom". Okrem pocitu pohody túto skutečnost pozná každý majiteľ nových okien už na prvom účte za teplo. Zrazu sa však objavil v domácnostiach nový fenomén - kondenzácia vlhkosti na zaskleniach, vznik pliesní aj zhoršenie vnútornej klimatizácie. Do popredia sa dostal význam vetrania, ktorého úlohou je vlhký vzduch z obytných miestností vymieňať so síce chladnejším, ale podstatne suchším vzduchem z venku.


Vaše rozhodnutie je vo Vašich rukách. V minulých 40 rokoch plnilo síce mnoho okien svoju funkciu, ale väčšinou boli nevýrazné. To teraz môžete zmeniť. Pretože s profilmi GEALAN, z ktorých spoločnosť KOLAN vyrába okná, dastávate znovu úplnú tvarovú voľnosť. To znamená, že materiál umožňuje vytvorenie takmer každého tvaru okna.

Bez problémov sa dajú realizovať sanácie starých budov a ich modernizácia. Dajú sa splniť zvlášť prísne nariadenia pamiatkovej ochrany, pretože okná z PVC sa vyrábajú vo všetkých veľkostiach, tvaroch a formách a dajú sa tiež otvárať akýmkoľvek spôsobom podľa priania.

Princíp vetrania
Znižovanie vlhkosti nieje jedinou úlohou moderného vetrania. Pre užívateľov bytov je dôležitá určitá kontinuálna výmena vzduchu. K tomu je potrebné splniť určité kritéria:
  • Regulácia vlhkosti v byte
  • Obnova vydýchaného vzduchu
  • Odvedenie zápachu a škodlivých látok
  • Regulácia teploty
  • Zabezpečenie prívodu vzduchu pre prípadné spalovanie (sporák, kotol)
  • Spôsoby vetrania

V podstate je potrebné rozlišovať dva spôsoby vetrania:
Prirodzené vetranie (Špárové vetranie, Vetranie oknom, Vetranie šachtou)
Nútené vetranie (Odvetrávacie zariadenie, Klimatizácia) Špárové vetranie
Pri tomto spôsobe vetrania je okno z určitej časti pootvorené. V prípade štandardných otváravo-sklopných okien je spravidla okno sklopené. Toto vetrenie je podmienené pôsobením obsluhy, pokiaľ sa ponechá okno dlhodobo sklopené môže dôjsť i k silnému ochladeniu miestnosti, ochladeniu stien a veľkým stratám tepla. 
 

Nárazové vetranie
Podstatne efektivnejšie ako pri predchádzajúcom spôsobe je nárazové vyvetranie miestnosti. Okno sa na dobu cca 4–10 minút nechá otvorené a pritom sa vymení všetok vzduch v miestnosti. Energetické straty pritom sú minimálne, stratí sa iba energia obsiahnutá vo vymenenom vzduchu. Steny sa pritom neochladia.
 

Priečne vetranie
Priečne prievanové vetranie je nejintenzívnejší a taktiež najrýchlejší spôsob vetrania miestnosti. Behom ani nie 2-4 minút je všetok vzduch v miestnosti vymenený. Pritom je potrebné iba otevriť proti sebe umiestnené okná a dvere.

Bezpečnost
Vo svete ktorý sa tak stále mení, rastú požiadavky na ochranu a bezpečnosť. To platí najmä pre vlastné 4 steny. Ochrana materiálnych a nemateriálnych hodnôt v dome zavisí taktiež od stupňa ochrany ktorý okná a dvere môžu poskytnúť. Vďaka použitiu moderných komponentov kovania možno realizovať rozsiahle varianty bezpečnosti. Vykované uzavieracie plechy pre hríbkovité uzávery a uzamykateľné kľučky podporujú dodatečne bezpečnosť. Hrubostenné profily napomáhajú zvýšiť odolnosť dielov kovania. Jedine takýto aspekt skutku výnimočným spôsobom vykazuje systém S 7000 IQ. Tento systém so stredovým tesnením chráni kovanie pred nežiadúcim pôsobením z vonkajšej strany a zabraňuje, aby sa nástroje páchateľa dostaly až ku kovaniu.

Pre zvýšené bezpečnostné požiadavky doporučujeme použiť niektoré špeciálne komponenty:

Automatický zámok automaticky zaistí dvere pri zavretí, pritom je vylúčené rýchle otvorenie kartou, alebo pérovou oceľou. Pri použití oceľovej uzavieracej lišty sú nahradené obvykle 3 uzavieracie plechy jednou priebežnou oceľovou lištou. Tým je veľmi sťažené vlámanie pomocou jednoduchých nástrojov.
Špeciálná zámková vložka odolá všetkým běžným metódam vlámania umožňuje doplniť a individuálne prizpôsobiť bezpečnostné opatrenia vytyčeným bezpečnostným požiadavkom.