Skladové výplne
Medzi skladové výplne sme zaradili najčastejšie požadované výplne, ktorých výhodou je možnosť okamžitého odberu, pričom sa od klasického „neskladového“ GAVA typu na zákazku ničím nelíšia, len nie je možné meniť dané parametre.

Prevedenie
  • skladové výplne sú vyrobené vo farbe biela C156,
  • zloženie: biela C156 – styrofoam – biela C156.
  • sklo je dubová kôra číra/planitherm, resp. pieskované štvorce/planitherm pri type GAVA 151P-S.
  • Uvedené výplne sú dodávané v rozmere 850 x 2000 mm.

Dodanie skladových dverových výplní je bez možnosti zmeny jednotlivých parametrov. Zároveň v prípade potreby zmeny rozmeru si zákazník zabezpečí nárez skladovej výplne vo vlastnej réžii.

Záručné podmienky
Na skladové dverové výplne dodávateľ preberá záruku za kvalitu tovaru po celú záručnú dobu 5 rokov za všetky vady spôsobené výrobcom. Za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním a prepravou dodávateľ záruku nepreberá..

Kompletnú ponuku výplní dverí si môžete pozrieť na stránke našeho dodavateľa