GEALAN info

ŠPECIALISTI S POHĽADOM NA TRHY V EURÓPE

Individuálne riešenie
Nič nie je stále ako obrat - aj a hlavne v Európe za posledných desať rokov. A tak rozdielne ako ľudia a ich životné zvyky, sú rozdielne aj ich predstavy o okenných produktoch. Pretože aj tu platí: Iný kraj - iný mrav.

Strategická príprava
Analyzujeme špecifické krajinné potreby a až potom definujeme naše strategické A-trhy. Popri východoeurópskych stanovištiach v Rumunsku, Litve, Poľsku a Rusku, sú to i krajiny ako V.Británia, Francúzsko a štáty Beneluxu.
Na splnenie regionálnych požiadaviek je v mnohých európskych krajinách nutné osobitné riešenie. Práve preto rozvíja GEALAN pre spracovateľov profilov na európskom trhu osobité riešenia.

Bližšie k trhu - bližšie k zákazníkovi
GEALAN okenný systém túto šancu rozpoznal v pravý čas a konzekventne ju využil - výstavbou závodov v Bukurešti (Rumunsko) a Vilnius (Litva), obchodnej spoločnosti v Lodz (Poľsko). Týmto preukazuje GEALAN medzinárodnú prezenciu a dosahuje predsavzatia, svojím zákazníkom dodať výrobky v krátkej dobe a starať sa o nich.

NÁSTROJE PRIVEDÚ PLAST DO FORMY

Flexibilný vďaka vlastnej výrobe nástrojov
Profilový systém novej generácie s piatimi a viac komorami si vyžadujú vysoké nároky pri extruzii. Najmodernejšie hightech stroje sú pri ich zhotovení tak žiadané ako dlhoročné skúsenosti a remeselnícka zručnosť. Na zabezpečenie narastajúceho viac-zložkového systému nechal GEALAN zmodernizovať vlastnú firemnú výrobňu nástrojov a tým výrazne zvýšil kapacitu a výkonnosť.

Krátke reakčné doby
Takto môže podnikanie rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka ako aj na špecifické riešenia na medzinárodných trhoch. uzavretý kruh s odbornou konštrukciou, výrobňou nástrojov a skúsený technik/zavádzanie nástrojov umožňujú úzku spoluprácu a využívanie dlhoročného know-how.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA

Presvedčivá technika
Produkovať kvalitu, znamená vždy perfektnú spoluprácu medzi ľuďmi a technikou. Preto sme my v GEALAN dosiahli všetky predsavzatia. Vysokokvalifikovaní spolupracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v profilovej extruzií zhotovujú, na technicky ukážkovej produkcii, náš inteligentný okenný systém. GEALAN dnes využíva moderné hightech skúsenosti na precíznu zmenu plastu do formy. V novom výrobnom závode v Tanna (Nemecko/Thüringen) sa extruduje a ďalej spracováva nad 10.000m2 vysokokvalitného PVC.

Majstrovský výkon v logistike
Veľmi dôležité kritérium ny uspokojenie zákazníkov je kompletná a presná dodávka objednaného tovaru. Preto skladujeme v našom logistickom centre s novoprestavaným skladom o veľkosti 25.000m2 viac ako 4.500 profilov a 1.500 príslušenstva. Takto si my v GEALAN predstavujeme zaistenie a dodaciu pohotovosť.

V priebehu troch pracovných dní dostane zákazník všetky objednané profily v bielom prevedení, farbe alebo drevenom dekore zo skladu. Z toho vzniká plánovacia istota a nákladná čakacia doba sa zmierňuje. Zároveň naši zákazníci šetria peniaze za vlastný sklad.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ĽUDÍ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hospodársky rozvoj môže byť v súlade so životným prostredím, to dokazujú aj úspechy GEALAN v oblasti ochrany životného prostredia. Od roku 1996 nasledovalo validovanie oboch nemeckých producentov v súlade s EG-EKO predpismy Európskej únie.

Pozícia GEALAN, ako popredného ochrancu životného prostredia bola v roku 1997 potvrdená pridelením certifikátu podľa celosvetovo platných ISO 14001.

Medzičasom sú tieto štandardy ochrany životného prostredia integrované v QSU - Management Systéme s ISO 9001 : 2000. Súčasne boli závody vo Vilniuse (Litva) a Bukurešti (Rumunsko) certifikované podľa celosvetových noriem. Takto je garantované, že vo všetkých GEALAN závodoch sa vyrába na základe rovnakých štandardov v oblasti kvality i ochrany životného prostredia.