Plastové dvere

Dvere

Kombinácia moderných výrobných postupov s technickou kvalifikáciou našich spolupracovníkov sú základom našich solídnych dverí. Tým môže GEALAN zaručiť vyspelú profilovú konštrukciu. Profily GEALAN sa vyrábajú z húževnatého PVC a farebného metylmetykrylátu a majú všetky vlastnosti potrebné pre výrobu špičkových domových dverí. Profily GEALAN pre domové dvere podliehajú kontrole akosti RAL a sú kvalitatívne odskúšané podľa RAL. 
  Bezpečnosť

Profily GEALAN pre domové dvere poskytujú optimálnu ochranu proti vlámaniu.
Pre túto možnosť je možno použiť kovania s tromi závorami z kalenej ocele. Závory sú uchytené v uzavretom púzdre. Zabezpečujú tak čo možno najväčšiu mieru bezpečnosti.
Kovanie pre domové dvere je trojdimenzionálne prestaviteľné a upevňuje sa priamo do výstuže rámu. Na kovaní sa nachádzajú dodatočné pridržovacie kolíky, ktoré zabránia zveseniu dverí pri veľkých váhach. Na zostavu dverí GEALAN sa dá inštalovať spodný a horný zatvárač dverí. Okrem toho je možno vsadiť bezpečnostné sklá do celkovej hrúbky 33mm.
  Individualita

Individuálne riešenie je výrazom osobitného životného štýlu. Každý zákazník môže uskutočniť svoje tvorivé myšlienky. So systémom pre domové dvere môžete prispôsobiť svoje domové dvere harmonicky farbou i tvarom svojej fasáde. Tým otvára GEALAN so svojou širokou konštrukčnou ponukou nové dimenzie pre domové bývanie. Naša spoločnosť Vám poradí ako uskutočniť Vašu predsrtavu, od konštrukcie až po zhotovenie vašich domových dverí. Samozrejme sa stará o rýchlu dodávku a odbornú montáž. Práve u individuálnej výroby je dôležité, že sa môžete na nás spoľahnuť. Zmeriame rozmery na mieste, aby montáž, ktorú urobí zaškolený montér, bola presná.

Kombinačné možnosti

Prvky pre domové dvere GEALAN sú variabilné v zostave. Rôzne druhy skla a dverových výplní umožňujú individuálne riešenie domových dverí. Vypuklé sklenné tabulky je možno realizovať rovnako ako drátené sklo. Môžu sa použiť ľubovolné priečky. Samozrejme je tu i možnosť doplnkových častí, poštová schránka na listy, telefón, elektrické otváranie atď. Početné prvky umožňujú maximum tvarových možností a optimálnu funkčnosť. Prispôsobenie sa klasickej i modernej architektúre nie je pre systém na domové dvere GEALAN žiadnym problémom.
  Profily

Profil vhodného krídla sa volí podľa účelu a umiestnenia dverí. Výrobca má možnosť zvoliť ľahké okenné krídlo pre balkónové dvere alebo stredné krídlo pre vedľajšie či vnútorné dvere a nakoniec i masívne krídla pre vstupné domové dvere.

Priečky

Do krídla sa môžu naskrutkovať , alebo vovariť priečky (120mm). Do priečok je možné vložiť poštovú klapku. U hotových výplní je možné otvor pre klapku v požadovanom mieste urobiť dodatočne. 
  Panty

Pant sa upevňuje do výstuže krídla, popr. rámového profilu. Panty sú nastavitelné v troch rovinách.

Prahy

Podľa situácie na stavbe sa môžu použiť rôzne prahy. Do Euro drážky krídla padnú automatické tesniace systémy. Môže sa nainštalovať spodný i horný hydraulický, alebo pružinový zatvárač dverí.
Pre potreby riešenia bezbariérových vstupov je vhodné použiť prah s magneticky pridržiavanou tesniacou lištou.

Technicky vyspelé detaily

1. Drážka na sklo je variabilná. Vsadenie skiel od jednoduchých až po ťažké sklá odolné proti vlámaniu nie je vôbec problematické. Sklo sa môže individuálne rozdeliť priečkami. Rovnako sa môžu použiť hotové výplne.
2. Osvedčený viackomorový profilový systém zabezpečuje tepelnú izoláciu. Použitím vhodných výplní sa môže táto tepelná izolácia ešte zlepšiť.
3. Tesnením, ktoré je vedené po celom obvode, je zaručená optimálna tesnosť.
4. Rôzne používané hliníkové prahy majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Domové dvere GEALAN sa môžu použiť do starých i nových stavieb. 
  Sklo

Pre zasklené časti dverí je možno voliť zo širokej ponuky skiel líšiacich sa farbou a tvarom. 

Statika

Statika a pevnosť dverí je zaistená použitím hliníkových alebo oceľových výstuh, ktoré sú i vo vnútri spojené pomocou zvariteľných spojovačov rohov. Tým sa dosiahne vysoká stabilita krídla a odolnosť voči deformáciam. 
  Výplne

Dvernú výplň zhotovujeme na prianie zákazníka individuálne podľa jeho požiadavky buď z profilov obsiahnutých v systéme, alebo sa tiež môže použiť hotová výplň dodávaná špecializovanými výrobcami. Vždy sa kladie dôraz na veľmi dobré tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti. 

Elektrické otváranie dverí

V prípade použitia elektrického otvárania dverí, je možná jeho inštalácia bez prerušenia výstuže. Krídlo je možno vybaviť bezpečnostným kovaním s odolnosťou proti vlámaniu podľa E DIN 18103. Pýtajte sa na osvedčenie pre triedu ET1. Krídlo môže byť vystužené ocelovým alebo hliníkovým profilom.