Siete proti hmyzu
Pevné siete proti hmyzu sú výnimočné svojou štíhlosťou a pevnosťou. Vysoká stabilita hliníkového extrudovaného profilu dovoľuje zabudovať siete proti hmyzu aj vo veterných oblastiach.
Ďaľší veľmi dôležitý klad pri montáži pevných sietí proti hmyzu je ich montáž z interiéru.

Uchytenia
Siete proti hmyzu KOMFORT vyhovujú čo najširšej škále okenných profilov vďaka nasledovným možnostiam uchytenia:

Obrtlík
Výška obrtlíku je variabilná použitím podložiek. Nie je potrebný zásah do okenného profilu.